Default image

Search Results for

Gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht Laat de motor van de samenleving lekker draaien In Maastricht zijn er ruim 25.000 burgers die zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Een gepaste waardering voor dit nobele werk, wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld. In opdracht…

Coöperatie Blauwdorp

Coöperatie Blauwdorp De opleiding voor latent talent Als één van de interessantste coöperaties van Maastricht je vraagt om haar te positioneren, dan laat je je sociale hart meteen spreken! Met een beperkt budget zijn we aan de slag gegaan voor…

JONGR.

JONGR. De jongste raadgevers opnieuw gepositioneerd Samen met de leden van JONGR. heeft KRACHT 12 een unieke (her)positionering ontwikkeld voor dit onafhankelijk ‘jonge’ adviesorgaan van het College van B&W Maastricht. Een belangrijke insight die tijdens de brainstormsessies naar voren kwam…

uitvoering

[uitvoering Het is nu duidelijk waar we voor gaan. Er is veel gecreëerd en er zijn keuzes gemaakt. Het is nu zaak om die creatieve keuzes om te zetten in concrete middelen (bijvoorbeeld Snapchat-actie, direct mailing, radio of TV-commercial, Instagram…

creatie

[creatie Als eenmaal duidelijk is wat de identiteit is, de rationale is opgesteld en het concept is daar. Dan is het de hoogste tijd om kleur bekennen en de creatieve fase in te gaan. Het concept krijgt nu handen en…

concept

[concept Als het antwoord op ‘wie ben ik’ duidelijk is. Is de puzzel nog lang niet gelegd. Een duidelijke en heldere formulering van de centrale boodschap helpt daarbij. Bij KRACHT 12 houden we ervan om dit samen te vatten in…

strategie

[strategie In de strategie besteden we veel aandacht aan ‘wie ben ik’. De intrinsieke waarde, de identiteit van een organisatie boven water halen. Eventueel kan hier ook een praktisch kwantitatief of kwalitatief onderzoek aan vooraf gaan. Hoewel natuurlijk een gefundeerd…

contact

[Kom je op bezoek? Neem ingang Elisabeth Strouvenlaan 51A (de blauwe buitenpoort). Loop 25 meter door tot aan de ingang. Pak in de centrale gang de trap naar de 1e etage. Je vindt ons bovenaan de trap rechts. [Ons adres…

hoe

[strategie In de strategie besteden we veel aandacht aan ‘wie ben ik’. De intrinsieke waarde, de identiteit van een organisatie boven water halen. Eventueel kan hier ook een praktisch kwantitatief of kwalitatief onderzoek aan vooraf… Lees meer > [concept Als…