JONGR.

De jongste raadgevers opnieuw gepositioneerd

Samen met de leden van JONGR. heeft KRACHT 12 een unieke (her)positionering ontwikkeld voor dit onafhankelijk ‘jonge’ adviesorgaan van het College van B&W Maastricht. Een belangrijke insight die tijdens de brainstormsessies naar voren kwam is dat de kernwaarden van JONGR. duidelijker geformuleerd en gecommuniceerd moesten worden. Dit zou tevens het uitgangspunt zijn moeten zijn van de nieuwe look-and-feel. KRACHT 12 begeleidt en ondersteunt hun daarnaast met raad en daad.